• YARIM ALTIN
  8.235,00
  % -0,46
 • AMERIKAN DOLARI
  32,6373
  % 0,26
 • € EURO
  34,7660
  % 0,24
 • £ POUND
  40,4312
  % 0,48
 • ¥ YUAN
  4,5062
  % 0,28
 • РУБ RUBLE
  0,3504
  % 0,26
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

İş Yeri Açmak için Yapılması Gerekenler 2021

İş Yeri Açmak için Yapılması Gerekenler 2021

İş yeri açabilmek için gereken belgeler şu şekilde verilmiştir:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • 4 tane vesikalık fotoğraf,
 • Okul diplomalarının aslı ve fotokopisi,
 • Sağlık ve fiziki durumun yeterli olduğuna dair doktor raporu,
 • Dilekçe ile başvurulabilmektedir.

İş yeri açmak için yapılması gerekenler iş yeri belgesini; teknik orta öğretim program mezunlarına, 4 yıllık teknik lise mezunlarına, mesleki eğitim uygulaması kapsamında meslek dallarında ustalık belgesinin yetkisi ve sorumluluklarını taşıyan kişiler alabilmektedir. Teknik liselerden mezun olmayan ve ön lisans mesleki, teknik öğrenim gören kişiler ise eğitim gördükleri meslekte 1 yıl çalıştıktan sonra iş yeri açma belgesi alabilmektedir. Bu şartlara uyan herkes yukarıdaki belgeler ile Ticaret Odalarına başvuru yaparak, iş yeri açma belgesi alabilir. Aynı zamanda bu şartları sağlayan kişiler, sınava girmeden evrakları ile belge sahibi olabilir.

ÇKS Belgesi nedir, nasıl alınır? Yazısını inceleyebilirsiniz.

İş Yeri Açmak için Nerelere Başvurulur?

İş yeri açabilmek için başvurulması gereken yerler öncelikle Vergi Dairesine vergi levhasını almak için başvurulmalıdır. Daha sonra ise vergi levhasına bağlı olan ildeki esnaf odasına kaydolunması gereklidir. Sicil tasdiknamesini de alarak Belediye’ye başvuru yapılması gerekir. Vergi dairesi, belediyeler ve Ticaret Odalarından istenen belgeler şu şekilde verilmiştir:

 1. Vergi dairesinden istenen belgeler şunlardır;
 2. İşe başlayışı bildirme formu
 3. İş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine müracaatta bulunurken, “gerçek usulde” işe başlama formu
 4. Vergi dairelerinden alınan bu formların, iş yerini açacak kişi tarafından imzalanması
 5. Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenip, asıl kişiler tarafından imzalanması
 6. Noter onaylı imza sirküleri
 7. Onaylı nüfus cüzdanı sureti
 8. Vergi dairesine başvurulduktan sonra nüfus cüzdanının fotokopisinin “Aslının Aynısıdır” şeklinde tasdiklenmesi
 9. Muhtarlıktan ikametgâh onayı
 10. Kira ise kontratın ya da kişinin kendisine ait ise tapusunun fotokopisi istenmektedir.
 11. Belediye tarafından istenen belgeler şunlardır;
 12. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 13. 4 adet vesikalık
 14. Yarım kapaklı telli dosya
 15. Vergi levhasının fotokopisi
 16. Belediye başkanlığına yazılmış dilekçe ve örneği
 17. Ticaret Odalarına Kayıt tarafından istenen belgeler
 18. Nüfus kâğıdı örneği
 19. İkametgâh ilmi haberi
 20. 2 tane imza beyannamesi
 21. Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 22. Tutulan ticari defterin noter tasdikli bir fotokopisi
 23. Taahhütname
 24. Ticaret odasından alınan matbu dilekçedir.

İş Yeri Ruhsatı Nasıl Alınır?

is yeri ruhsati nasil temin edilir

İş yeri ruhsatı alabilmek için belediyeye başvuru yapılması gerekmektedir. Tüzel ya da gerçek kişiler, gereken belgeleri hazırlayıp bağlı olunan belediyeye başvuru yapmalıdır. Bir iş yerini açılabilmesi için gereken evraklar:

 • Gerçek kişiler için; belediyeden alınan başvuru formu, belediyeye borcu olmadığına dair belge, iş yerinin tapu fotokopisi, vergi levhasının fotokopisi, ticaret sicil kaydı, yangın söndürme cihazının faturasını içeren belgenin fotokopisi, iş yerine ait yapı kullanma izni fotokopisi, eğer işletme sahibi kiracı ise kira sözleşmesi ve ustalık belgesidir.
 • Tüzel kişi işletmeleri için ise; belediyeden alınacak başvuru formu, şirket ana sözleşmesi, belediyeye borcu olmadığına dair belge, iş yerinin şube olması durumunda şube gazetesi, iş yerine ait yapı kullanma izni fotokopisi, vergi levhası fotokopisi, eğer işletme sahibi kiracı ise kira sözleşmesi ve iş yerinin tapu fotokopisi gereklidir.

İş Yeri Açmak için Ustalık Belgesi Gerekli Midir?

İş yeri açabilmek için ustalık belgesi en önemli bir yere sahiptir denebilir. Ancak her meslek dalı için ustalık belgesi gerekmeyebilir. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı olarak hizmet verecek kişilerin – kasap, berber, dürümcü vb. – mutlaka almaları gerekmektedir.

İş Yeri Açma Sırasında Ustalık Belgesi Nasıl Alınmaktadır?

İş yeri açabilmek için ustalık belgesi alma işlemi meslek lisesinden mezun olarak kalfalık sınavına girmiş olmak gereklidir. Kalfalık belgesi sahipleri, daha sonra ustalık sınavına girebilir. İlkokul mezunu olan kişiler ortalama olarak 11 yıl boyunca ilgili meslekte çalıştıklarını; lise ve üzeri seviyede bir okuldan mezun olan kişiler ise de ilgili meslekte yaklaşık olarak 8 yıl çalıştıklarını, SGK hizmet dökümü ile kanıtlayıp belgelerlerse direkt olarak ustalık belgesi alabilirler. İş yeri açmak için yapılması gerekenler arasında zorunlu olmasa da önemli bir nokta ustalık belgesidir.

Gayri Sıhhi Müesseseler için Belediyelerin İstediği Belgeler Nelerdir?

Gayri sıhhi müesseseler içi belediyelere verilecek evraklar açılacak olan iş yeri, gayri sıhhi müesseseler içinde yer alıyor ise bağlı olunan belediyeye şunlar teslim edilmelidir:

 • Vergi levhası 2 adet fotokopisi
 • İşletme kira kontratı
 • Dükkân tapusunun fotokopisi
 • Dükkânın yer aldığı binanın imar durumu (Bu belge, tapu fotokopisi ile gidilip imar arşivinden temin edilmesi gerekmektedir.)
 • Açılacak olan iş yerinin yangın söndürme tüplerinin dolum faturası
 • İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Portföy muayene kartı
 • Kişinin bağlı olduğu esnaf odası oda kayıt belgesi
 • İşletmenin üstünde oturan sakinlerin varsa imzalı bir şekilde olur belgesi (muvafakat name)
 • İşletme sahibine ait olan ustalık belgesi
 • Yapı sağlamlık ve itfaiye olumlu belge
 • Kurulacak olan iş yerinin şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküler ve faaliyet belgesi gerekmektedir.

Girişimci hibe desteği nedir? Yazısına da göz atabilirsiniz.

Umuma Açık Yerlerde Belediyenin İstediği Belgeler Nelerdir?

is yeri acmak icin istenilen evraklar

Umuma açık yerler için belediyeye verilecek olan evraklar kurulacak olan iş yeri, müessese sınıfında yer alıyor ise kişinin bağlı olduğu belediyeye getirmesi gerekenler şu şekilde verilmiştir:

 • Vergi levhası 2 adet fotokopisi
 • İşletme kira kontratı ve tapu kontratı fotokopileri
 • Dükkân tapusunun fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı
 • Açılacak olan iş yerinin yangın söndürme tüplerinin dolum faturası
 • Bina imar durumu
 • Portföy muayene kartı
 • Kişinin bağlı olduğu esnaf odası oda kayıt belgesi
 • İşletmenin üstünde oturan sakinlerin varsa imzalı bir şekilde olur belgesi (muvafakat name)
 • Kurulacak olan iş yerinin şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküler ve faaliyet belgesi gerekmektedir.
 • Yapı sağlamlığı
 • İl ya da ilçe emniyetinden alınan tahrikat raporu
 • Cami ve okullara olan mesafe krokisi
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı kayıt örneği ve sabıka kaydı gerekmektedir.

İş yeri açmak için yapılması gerekenler ve gerekli belgeler ile başvuru yapılabilmektedir.